ไม่มีคูปองส่วนลด
  
พิค อะ คราฟท (Pick A Craft) เป็นเสมือนสะพานเชื่อมต่อ ชุมชน ท้องถิ่น ที่มุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์ จากภูมิปัญญาชาวบ้าน ไปสู่ผู้ที่รักการค้นหาสินค้าที่มีความพิเศษแตกต่าง
 
 

ข่าวสาร & กิจกรรม

แคมเปญส่วนลดสำหรับ ธันวาคม 2564

แคมเปญส่วนลดสำหรับ พฤศจิกายน 2564

Pick A Craft เข้าร่วมเวทีเสวนา​ (Business​ Forum) พร้อมกับ​อีก​ 4 Online Platforms ระดับแนวหน้า​ Facebook​ Thailand, Line Thailand, Lazada, และ​ Pin Koi

แคมเปญส่วนลดสำหรับ ตุลาคม 2564

Bangkok Design Week 2022

Chiang Mai Design Week 2021