คู่ค้าของเรา

พิค อะ คราฟท ต้อนรับ ชุมชน หมู่บ้านงานหัตกรรม งานทำมือ ที่สร้าง หรือผลิตสินค้างานฝีมือที่มีความหลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ เราต้องการเป็นคู่ค้ากับทุกท่านแบบยั่งยืน และเป็นอีกช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าของทุกคน สนใจสอบถาม หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 094-863-1551, 099-436-4446
หรือกรอกข้อมูลใน แบบฟอร์มคู่ค้า ให้เราติดต่อกลับ