สินค้าสนับสนุนเด็กด้อยโอกาส

โครงการ Keep Girls Safe เป็นที่หลบภัยที่อบอุ่นและน่ารักการสนับสนุนด้านจิตวิทยาสังคมและโอกาสทางการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการถูกค้ามนุษย์ซึ่งเป็นผลมาจากความยากจนการล่วงประเวนการละทิ้งและการเสียชีวิตจากผู้ติดเชื้อเอชไอวี / เอดส์ โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาของชุมชนสำหรับเด็กชายและเด็กหญิงในโรงเรียนต่างๆเพื่อการศึกษา โครงการนี้ทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐองค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรชุมชนในท้องถิ่นเพื่อสร้างความตระหนักและลดความเสี่ยงที่ผู้หญิงและเด็กหญิงจะถูกลักลอบใช้ประโยชน์ทางเพศและการค้ามนุษย์

 

Pre-Order

กระเป๋าผ้า ปักมือ (เล็ก)

THB 52 ฿ 52
New
Pre-Order

กระเป๋าใส่เหรียญสีแดง

THB 70 ฿ 70
New
Pre-Order

ถุงใส่เหรียญสี่เหลี่ยม

THB 35 ฿ 35
New
Pre-Order

ของที่ระลึกจักสานไม้ไผ่

THB 35 ฿ 35
สินค้าหมด
New
Pre-Order

กระเป๋าผ้าปักมือ (ใหญ่)

THB 191 ฿ 191
New
Pre-Order

กระเป๋าผ้า ปักมือ (เล็ก)

THB 154 ฿ 154
New
Pre-Order

กระเป๋าผ้าสกรีน Logo KGS

THB 154 ฿ 154
New
Pre-Order

กระเป๋าใส่เหรียญ สามเหลี่ยม

THB 47 ฿ 47
New
Pre-Order

กระเป๋าอเนกประสงปักมือ

THB 47 ฿ 47
New
Pre-Order

ที่รองแก้ว

THB 180 ฿ 180
New
Pre-Order

โพสการ์ด

THB 47 ฿ 47