ศิลปะและของสะสม

ชื่อภาพ: Jimi Hendrix ศิลปิน: จรินทร์ สุขแปะเง้า เทคนิค: สีอะคริริคบนแผ่นไม้เก่า ขนาด 85*31 เซนติเมตร (ไม่มีกรอบรูป) ปี: 2020

THB 3,000 ฿ 3,000
สมาชิก THB 2,850 ฿ 2,850 -5%

ชื่อภาพ: Bob Marley ศิลปิน: จรินทร์ สุขแปะเง้า เทคนิค: สีอะคริริคบนแผ่นไม้เก่า ขนาด 85*31 เซนติเมตร (ไม่มีกรอบรูป) ปี: 2020

THB 3,000 ฿ 3,000
สมาชิก THB 2,850 ฿ 2,850 -5%

ชื่อภาพ: John Lennon ศิลปิน: จรินทร์ สุขแปะเง้า เทคนิค: สีอะคริริคบนแผ่นไม้เก่า ขนาด 85*31 เซนติเมตร (ไม่มีกรอบรูป) ปี: 2020

THB 3,000 ฿ 3,000
สมาชิก THB 2,850 ฿ 2,850 -5%

ชื่อภาพ: ช้าง ศิลปิน: ยุทธนา ยืนธรรม เทคนิค: สีอะคริริคบนผ้าใบ ขนาด 30*40 เซนติเมตร (ไม่มีกรอบรูป) ปี: 2020

THB 1,500 ฿ 1,500
 

ชื่อภาพ: มายาชีวิต ศิลปิน: ขวัญชัย ผิวทอง เทคนิค: สีอะคริริคบนผ้าใบ ขนาด 60*80 เซนติเมตร ปี: 2018

THB 6,250 ฿ 6,250

ชื่อภาพ: นางเงือกและดอกไม้แห่งความหลงไหล ศิลปิน: เมลานี ไกรซ์ท เทคนิค: เทคนิคลิโธกราฟบนกระดาษ EP. 1/4 ขนาด 65*45 เซนติเมตร ปี: 2015

THB 8,400 ฿ 8,400

ชื่อภาพ: หญืงสาว ศิลปิน: ศิสุดา นวลอ้าย เทคนิค: วาดเส้นดินสอและปิดแผ่นทองเปลวบนกระดาษ ขนาด 26*38 เซนติเมตร ปี: 2020

THB 1,650 ฿ 1,650

ชื่อภาพ: วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ศิลปิน: ภคเมธี ผารัตน์ เทคนิค: สีน้ำบนกระดาษ ขนาด 26*38 เซนติเมตร ปี: 2020

THB 3,400 ฿ 3,400

ชื่อภาพ: ความศรัทธาในพุทธศาสนา ศิลปิน: สุทิน ปัญญาแดง เทคนิค: สีอะคริริคบนกระดาษสาและผ้าใบ (3 ชิ้นงาน) ขนาด 82*84 เซนติเมตร ปี: 1996

THB 7,000 ฿ 7,000

ชื่อภาพ: ไออุ่น ศิลปิน: แสงชัย มีชัย เทคนิค: สีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด 40*40 เซนติเมตร (ภาพไม่มีกรอบ) ปี: 2020

THB 2,100 ฿ 2,100

ชื่อภาพ: ชีวิตคนชนบท ศิลปิน: ศรัทธา ราศีกุมภา เทคนิค: สีอะคริริคบนผ้าใบ ขนาด 70*100 เซนติเมตร ปี: 2020

THB 5,700 ฿ 5,700

ชื่อภาพ: เสน่ห์ บ้านป่าบงเปียง (จ.เชียงใหม่) ศิลปิน: นนทชัย เสภา เทคนิค: สีอะคริริคบนผ้าใบ ขนาด 50*100 เซนติเมตร ปี: 2020

THB 3,440 ฿ 3,440

ชื่อภาพ: สภาวะความเสื่อมสลาย ศิลปิน: กฤฅน้นท์ คำใส เทคนิค: สีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด 110*160 เซนติเมตร ปี: 2020

THB 15,900 ฿ 15,900
New

ชื่อภาพ: มุมสงบ ศิลปิน: เกรียงไกร นวลสาย เทคนิค: สีอะคริริคบนแผ่นสังกะสี ขนาด 50*70 เซนติเมตร ปี: 2020

THB 8,000 ฿ 8,000

ชื่อภาพ: มนุษย์ ศิลปิน: ธนโชฅิ สุขกันตะ เทคนิค: วาดเส้นปากกาดำ สีอะคริริค บนกระดาษ ขนาด 25.5*34 เซนติเมตร ปี: 2020

THB 2,700 ฿ 2,700

ชื่อภาพ: ภูชี้ฟ้า ศิลปิน: ประสงค์ นางาม เทคนิค: สีอะคริริคบนผ้าใบ ขนาด 40*60 เซนติเมตร ปี: 2020

THB 3,400 ฿ 3,400

ชื่อภาพ: โบยบิน 2 ศิลปิน: ธวัชชัย คำศรีแดง เทคนิค: สีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด 80*100 เซนติเมตร ปี: 2020

THB 8,680 ฿ 8,680

ชื่อภาพ: บรรยากาศยามพลบค่ำ ศิลปิน: สุทิน ปัญญาแดง เทคนิค: สีอะคริริคบนผ้าใบ ขนาด 20*20 เซนติเมตร ปี: 2019

THB 2,300 ฿ 2,300

ชื่อภาพ: หัวใจคือไม่ปกครอง ศิลปิน: วสันต์ สิทธิเขต เทคนิค: เทคนิคซิลค์สกรีนบนกระดาษ EP. 65/99 ขนาด 30*30 เซนติเมตร ปี: 2014

THB 5,600 ฿ 5,600

ชื่อภาพ: เทศกาลกินเจ ศิลปิน: ศรีวรรณ เจนหัตการกิจ เทคนิค: เทคนิคลิโนคัทบนกระดาษ EP. 88/100 ขนาด 30*30 เซนติเมตร ปี: 2005

THB 8,000 ฿ 8,000
สินค้าหมด

ชื่อภาพ: เทพ...เฝ้ามอง ศิลปิน: มนูธรรม ช่วยหนู เทคนิค: วาดเส้นปากกาดำ ดินสอ บนกระดาษ ขนาด 20*30 เซนติเมตร ปี: 2020

THB 2,500 ฿ 2,500

ชื่อภาพ: พื้นที่ไร้กาลเวลา ศิลปิน: ภัทรี ฉิมนอก เทคนิค: สีอะคริริคบนผ้าใบ ขนาด 50*50 เซนติเมตร ปี: 2015

THB 8,000 ฿ 8,000

ชื่อภาพ: บัวปริ่มน้ำ ศิลปิน: วีระชัย ใจกล้า เทคนิค: สีอะคริริคบนผ้าใบ ขนาด 70*50 เซนติเมตร ปี: 2020

THB 15,000 ฿ 15,000

ชื่อภาพ: อ้างว้าง ศิลปิน: Mr. Ken H. (ศิลปินชาวญี่ปุ่น) เทคนิค: สีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด 40*30 เซนติเมตร ปี: ไม่ระบุ

THB 1,950 ฿ 1,950

ชื่อภาพ: เรือ ศิลปิน: สกล มาลี (รางวัลที่ 1 เหรียญทอง จิตรกรรมไทยแนวประเพณี จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 40) เทคนิค: สีอะคริริคบนผ้าใบ ขนาด 50*40 เซนติเมตร ปี: 2019

THB 12,000 ฿ 12,000

ชื่อภาพ: กระซิบรัก ศิลปิน: ศิลปินอิสระ เทคนิค: สีอะคริริคบนผ้าใบ ขนาด 70*50 เซนติเมตร ปี: 2017

THB 4,900 ฿ 4,900

ชื่อภาพ: นกยุง ศิลปิน: นักเรียนศิลปะ เทคนิค: สีอะคริริคบนผ้าใบ ขนาด 60*50 เซนติเมตร ปี: 2020

THB 2,800 ฿ 2,800

ชื่อภาพ: ชาวเขา ศิลปิน: นักเรียนศิลปะ ตาบอดสี (เขียว) เทคนิค: สีอะคริริคบนผ้าใบ ขนาด 60*50 เซนติเมตร ปี: 2020

THB 2,800 ฿ 2,800

ชื่อภาพ: ภูชี้ฟ้า ศิลปิน: ชัยวิชิต สิทธิวงค์ เทคนิค: สีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด 60*80 เซนติเมตร ปี: 2019

THB 14,250 ฿ 14,250

ชื่อภาพ: แดนศักดิ์สิทธิ ศิลปิน: พานทอง แสนจันทร์ เทคนิค: สีอะคริริคบนผ้าใบ ขนาด 60*80 เซนติเมตร ปี: 2019

THB 9,750 ฿ 9,750