เกี่ยวกับเรา

image
พิค อะ คราฟท

พิค อะ คราฟท (Pick A Craft) เป็นเสมือนสะพานเชื่อมต่อ ชุมชน ท้องถิ่น ที่มุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์ จากภูมิปัญญาชาวบ้าน ไปสู่ผู้ที่รักการค้นหาสินค้าที่มีความพิเศษแตกต่าง
แพลตฟอร์มออนไลน์ของเราที่เกิดขึ้นจากความหลงไหลในเสน่ห์ของงานชุมชนที่สร้างสรรค์งานฝีมือ งานทำมือ ออกมาสู่ตลาด
 
สินค้าที่เรามีจะมีความพิเศษ มีเอกลักษณ์ที่ชุมชนผู้ผลิตได้ตั้งใจทำออกมา
เราเป็นแหล่งที่รวบรวมงานที่เปิดมุมมองของสินค้าจากชุมชนเหล่านี้ให้ได้มีพื้นที่สำหรับตลาดที่ต้องการสินค้างานฝีมือที่มีความเฉพาะพิเศษต่างจากงานทั่วๆไป

เราเป็นสื่อกลางออนไลน์ที่สร้างคุณค่าให้กับผู้ผลิตงานหัตถกรรม ชุมชน ช่างฝีมือ เพื่อเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขาให้กลายเป็นโอกาส
เราช่วยให้ผู้ซื้อจากทั่วทุกมุมโลกให้ค้นพบสินค้าที่มีความเป็นไทยแบบสมัยใหม่ที่ทำด้วยความใส่ใจ
 
ภารกิจและความตั้งใจของ พิค อะ คราฟท

เพื่อที่จะสร้างสรรค์สินค้าที่มีความพิเศษที่คิดถึงความห่วงใยในสิ่งแวดล้อม ไปสู่ตลาดและผู้ซื้อที่ชอบในสินค้าที่มีคุณภาพ
 
"เรานำเสนอสิ่งที่แตกต่าง เพราะโลกทุกวันนี้ไม่ได้ต้องการแค่สิ่งที่เหมือนกัน"