ทอผ้าพื้นเมือง ชนเผ่า

Last updated: Jul 22, 2020  |  191 จำนวนผู้เข้าชม  |  ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ทอผ้าพื้นเมือง ชนเผ่า

ผ้าพื้นเมือง ผ้าทอด้วยกี่หรือหูกพื้นบ้านตามกรรมวิธีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ มักทอด้วยฝ้ายหรือไหม ผ้าพื้นบ้านหรือผ้าทอมือมีกรรมวิธีการทอต่างๆกัน เช่น ทอเรียบๆ ไม่มีลาย เรียก ผ้าพื้นทอ เป็นลวดลายเรียก ผ้ายกทอ เป็นลวดลายด้วยการจกเรียก ผ้าจก ผ้าทอเป็นลวดลายด้วยการขิดเรียก ผ้าขิด ทอเป็นลวดลายด้วยการมัดย้อมเรียกว่า ผ้ามัดหมี่ เป็นต้น