การจักสานจากไม้ธรรมชาติ

Last updated: 2020-04-21  |  905 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การจักสานจากไม้ธรรมชาติ

การจักสานจากไม้ไผ่ที่มีมาตั้งแต่สมัย ปู่ ย่า ตา ยาย โดยใช้ไม้ไผ่ที่มีอยู่ในท้องถิ่นนำมาจักสานกันได้แก่ ไม้ไผ่ ที่คนนิยมนำมาปลูกไว้รอบๆ หมู่บ้าน เพื่อใช้หน่อเป็นอาหารและใช้ลำต้นมาดัดแปลงทำเครื่องใช้ต่างๆ ที่จำเป็นภายในครอบครัว เช่น ตะกร้า ชะลอม กระออม กระด้ง ตะแกรง กระเชอ ลอบ ไช กระติบข้าว หวด

สำหรับหวาย ลักษณะที่โดดเด่นของจักสานหวายคือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหวายที่มีความละเอียดลวดลายแบบไทยๆประณีต สวยงามสืบสานภูมิปัญญาจากรุ่นปู่ย่าตายาย