งานแกะสลักไม้

Last updated: Apr 21, 2020  |  168 จำนวนผู้เข้าชม  |  ภูมิปัญญาท้องถิ่น

งานแกะสลักไม้

การแกะสลักไม้ เป็นศิลปกรรมที่เก่าแก่ประเภทหนึ่ง ซึ่งเชื่อกันว่ามีมาตั้งแต่ สมัยมนุษย์ ดึกดำบรรพ์ รู้จักใช้เครื่องมือตัดหินขุดเจาะและถากไม้ให้มีรูปทรงตามที่ต้องการในด้านประโยชน์ใช้สอยและความงาม ในยุคเหล็ก คือ ประมาณ 1,000 ปีก่อน คริสต์ศักราช เป็นยุคที่มนุษย์รู้จัก การแยกโลหะจากแร่และนำมาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแกะสลักด้วยงานแกะสลักก็ได้เริ่มต้นและมีการพัฒนาต่อมาจนถึงปัจจุบันและทำกันไปทั่วโลก