ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว

Last updated: Apr 21, 2020  |  202 จำนวนผู้เข้าชม  |  ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว

มะพร้าว เป็นพืชที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะวิถีชีวิตของคนไทยได้นำมะพร้าวมาผูกพันกับชีวิตประจำวันมากมายหลายอย่าง นับตั้งแต่การนำมาบริโภคปรุงอาหารคาวหวาน การนำส่วนต่างๆของมะพร้าวมาใช้งานพิธีต่างๆ เช่น พิธีลงเสาเอก พิธีแห่ขันหมาก พิธีบวงสรวง และ งานบุญต่างๆ ถ้าจะพูดถึงประโยชน์ของมะพร้าวโดยละเอียด เราจะพบว่าทุกส่วนของต้นมะพร้าวสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งสิ้น