ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เปิดตัวช่อง Pick A Craft บน YouTube

กลุ่มผ้าทอไทยลี้อบ้านหาดบ้าย

ทอผ้าพื้นเมือง ชนเผ่า กระเป๋า เสื้อ ผ้าพันคอ

การจักสานจากไม้ธรรมชาติ เช่น ไม้ไผ่ หวาย

ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว