กลุ่มงานไม้และเครื่องหนัง

Pre-Order

สินค้าจากใบตองแห้ง - กระเป๋าถือ

THB 560 ฿ 560
Pre-Order

สินค้าจากใบตองแห้ง - กระเป๋าถือ เสริมด้านล่าง

THB 640 ฿ 640
Pre-Order

สินค้าจากใบตองแห้ง - ถาด 2

THB 160 ฿ 160
Pre-Order

สินค้าจากใบตองแห้ง - ถาด 1

THB 240 ฿ 240
Pre-Order

สินค้าจากใบตองแห้ง - ที่วางของตกแต่งแบบยาว

THB 290 ฿ 290
Pre-Order

สินค้าจากใบตองแห้ง - กระเป๋าใส่เหรียญ

THB 65 ฿ 65
Pre-Order

สินค้าจากใบตองแห้ง - กระเป๋าถือ

THB 145 ฿ 145
Pre-Order

สินค้าจากใบตองแห้ง - ชาม

THB 195 ฿ 195
Pre-Order

สินค้าจากใบตองแห้ง - ถาดรูปใบไม้ (s)

THB 65 ฿ 65
Pre-Order

สินค้าจากใบตองแห้ง - ถาด

THB 65 ฿ 65
Pre-Order

สินค้าจากใบตองแห้ง - ถาดสองสี (s)

THB 65 ฿ 65
Pre-Order

สินค้าจากใบตองแห้ง - ถาดรูปใบไม้

THB 145 ฿ 145
Pre-Order

ตุ๊กตาไม้ - ปลา

THB 160 ฿ 160
Pre-Order

ตุ๊กตาไม้ - 2 เขา

THB 160 ฿ 160
Pre-Order

ตุ๊กตาไม้ - 2 เขา

THB 160 ฿ 160
Pre-Order

กระเป๋าหนังสะพายข้าง (กลาง)

THB 400 ฿ 400
Pre-Order

กระเป๋าหนังสะพายข้าง (เล็ก)

THB 320 ฿ 320
Pre-Order

กะลามะพร้าวแฟนซี

THB 165 ฿ 165
Pre-Order

เชิงเทียนแบบแขวน ทำจากกะลามะพร้าว (เชือกยาว)

THB 210 ฿ 210
Pre-Order

กระถางต้นไม้แบบแขวน ทำจากกะลามะพร้าว (เชือกยาว)

THB 180 ฿ 180
Pre-Order

กระปุกออมสิน - กระต่าย

THB 195 ฿ 195
Pre-Order

กระปุกออมสิน - หมู

THB 160 ฿ 160
Pre-Order

กระถางต้นไม้แบบแขวน ทำจากกะลามะพร้าว

THB 180 ฿ 180
Pre-Order

กรอบรูปจากกระดาษสา

THB 45 ฿ 45
Pre-Order

สมุดบันทึกจากกระดาษสา

THB 80 ฿ 80
Pre-Order

อัลบั้มรูปจากกระดาษสา

THB 145 ฿ 145
Pre-Order

โปสการ์ด จากกระดาษสา

THB 15 ฿ 15
Pre-Order

ซองจดหมาย กระดาษสา

THB 5 ฿ 5
Pre-Order

ซองจดหมายดอกไม้ จากกระดาษสา

THB 5 ฿ 5
Pre-Order

ชั้นวางหวาย

THB 210 ฿ 210